No3457嫩模唐心居家私房性感白色睡衣半脱露翘臀撩人诱惑写真39P唐心秀人网

No3457嫩模唐心居家私房性感白色睡衣半脱露翘臀撩人诱惑写真39P唐心秀人网

欲知之法,少与小承气汤,汤入腹中转矢气者,此有燥屎,乃可攻之。发作有时,是日晡潮热之时。

言太阳病,头项强痛可知。赤小豆甘酸下行而止吐,取为反佐,制其太过也。

阳明病,脉浮,无汗而喘者,发汗则愈,宜麻黄汤。”阳明主里,而亦有外证者,有诸中而形诸外,非另有外证也。

三服都尽,其人如冒状,勿怪。下利脉数而渴者令自愈。

少阳为半表半里,又属风藏,故伤寒、中风互称。里者对表而言,不是指胃。

凡厥利者,当不能食;今反能食者,恐为除中,食以索饼。阳明热盛,侵及血室,血室不藏,溢出前阴,故男女俱有是证。

Leave a Reply