k频道国产精品丝袜在线导航

k频道国产精品丝袜在线导航

猪胆能泽大肠,入醋能敛肠液,故便难者得之则易。 按∶《机要》论泄泻,有属风、属湿、属寒、属火,此因于外感者也;《三因》言七情感动,脏气不平,亦致溏泻,此因于内伤者也;外则当调六气,内则当调五脏。

此则面白无神,明是真阳衰于上,不能统摄在上之律液。余曰∶般不弃规康熙壬戍岁阳月休宁庵汪昂题于延禧堂一古今方书,至为繁多。

肝木为生火之本,肝火盛则诸经之火相因而起,为病不止一端矣。厥阴干呕吐沫,头痛者,亦此汤主之。

凡此两感之证,欲汗之则有里,欲下之则有表,表里不能一治,故《内经》、仲景皆称必死而无活法。亦有大热如狂,小便不利而用此汤者,欲使太阳随经之邪直达膀胱,由溺而出也,大热利小便,亦釜底抽薪之义。

身热口渴,阳明证也;小便不利,膀胱证也;暑为热邪,阳受之则入六腑,故见证若此。芍药之酸,收阴气而健脾;生姜之辛,散寒邪而辅正。

按∶白虎证脉洪大有力,类白虎证脉大而虚,以此为辨。助之以火,故有回阳之功。

Leave a Reply