No5506模特美七Mia西双版纳旅拍粉色上衣配牛仔裤露性感内衣诱惑写真65P美七秀人网

No5506模特美七Mia西双版纳旅拍粉色上衣配牛仔裤露性感内衣诱惑写真65P美七秀人网

痰去,则胸膈之膨闷亦去矣。虽有破滞消坚之药,多借人参之力赞助成功。

参甘以补其气,归身以濡其血,黄连以清其火,防葛以散其风热,细辛入少阴而润肾,蔓荆走头面而升阳。昂按∶此方为治风套剂,今人罕用,然古今风方多从此方损益为治。

镇纳下焦浊阴之气,地气上腾,故见此等目疾。 汗多,表亡津液,则无以养筋,故四肢微急,难以屈伸。

脾胃一虚,肺气先绝,故用黄以益皮毛而固腠理,不令自汗;上喘气短,故以人参补之;心火乘脾,用炙草甘温以泻火热而补脾元,若脾胃急痛并大虚,腹中急缩,宜多用之,中满者减之;白术苦甘温,除胃中之热,利腰脐间血;胃中清气在下,必加升麻、柴胡以升之,引参甘草甘温之气味上升,以补胃气之散,而实其表,又缓带脉之缩急;气乱于中,清浊相干,用去白陈皮以理之,又助阳气上升以散滞气;脾胃气虚,为阴火伤其生发之气,营血大亏,血减则心无所养,致令心满而烦,病名曰,故加甘辛微温之剂生阳气。斯三物者,疗内主之风,治虚热之痰,得酒引之,能入经而正口眼。

有病循衣摸床、两手撮空者,此胃热也,钱仲阳《小儿直诀》云∶此肝热也,亦承气汤主之。然虚浮迟缓,正气不足,尚可补救;急大数疾,邪不受制,必死无疑;若数大未至急疾,尚有不死者。

今胃火乘脾,约束精液,但输膀胱,致小便数而大便难故名脾约,与此汤润燥通肠。曰∶夜半收心,静坐片时,此生发周身元气之大要也。

Leave a Reply